_ ЗЕЛС Аукции


Последно објавени
Електронско јавно наддавање по оглас 02/2019
Електронско јавно наддавање по о...
Цена: 128,339,680 МКД

Започнува на:
10.12.2019 11:00:00

Објава бр.2/2019 за продажба
Објава бр.2/2019 за продажба
Цена: 4,116,348 МКД

Започнува на:
06.12.2019 10:00:00

Деловни простории
Деловни простории
Цена: 2,206 МКД

Започнува на:
02.12.2019 10:00:00

Деловен простор бр-1
Деловен простор бр-1
Цена: 14,244 МКД

Започнува на:
25.11.2019 09:30:00

Деловен простор бр-2
Деловен простор бр-2
Цена: 22,652 МКД

Започнува на:
25.11.2019 10:30:00

Продажбва на движна ствар - моторно возило
Продажбва на движна ствар - мотор...
Цена: 339,018 МКД

Започнува на:
28.11.2019 11:00:00


Огласи [ види ги сите ]