_ ЗЕЛС Аукции


Последно објавени
Деловен простор на приземје во с.Горенци
Деловен простор на приземје во с....
Цена: 3,440 МКД

Започнува на:
03.12.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 2,677,923 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект,
Недвижна ствар: деловен објект,
Цена: 1,917,730 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект,
Недвижна ствар: деловен објект,
Цена: 795,684 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект,
Недвижна ствар: деловен објект,
Цена: 1,584,849 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект,
Недвижна ствар: деловен објект,
Цена: 2,103,928 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 5,333,031 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 4,272,246 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 771,885 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00

објава број 1/2018 за продажба на дрвна маса
објава број 1/2018 за продажба на др...
Цена: 386,903 МКД

Започнува на:
30.11.2018 12:00:00


Огласи [ види ги сите ]