Последно објавени
Деловен објект под закуп
Деловен објект под закуп
Цена: 76,568 МКД

Започнува на:
12.02.2021 10:00:00

Деловен објект под закуп
Деловен објект под закуп
Цена: 93,851 МКД

Започнува на:
12.02.2021 12:00:00

Закуп на деловен простор 48 м2
Закуп на деловен простор 48 м2
Цена: 22,229 МКД

Започнува на:
03.02.2021 14:00:00

Закуп на деловен простор 22 м2
Закуп на деловен простор 22 м2
Цена: 13,055 МКД

Започнува на:
03.02.2021 13:00:00

Давање во закуп на деловен простор  во Кавадарци (Објект - Месна заедница Задругар)
...
Цена: 24,713 МКД

Започнува на:
03.02.2021 12:00:00


Огласи [ види ги сите ]