Последно објавени
Дел од објект со површина од 46 м2
Дел од објект со површина од 46 м2
Цена: 6,820 МКД

Започнува на:
12.03.2018 10:00:00

Дел од објект со површина од 102 м2
Дел од објект со површина од 102 м2
Цена: 26,410 МКД

Започнува на:
12.03.2018 10:30:00

Дел од објект во с.Долни Подлог- Кочани со површина од  290 м2
Дел од објект во с.Долни Подлог- К...
Цена: 10,839 МКД

Започнува на:
12.03.2018 11:00:00

Објект сопственост на Oпштина Кочани со вкупна површина од  90м2
...
Цена: 8,822 МКД

Започнува на:
12.03.2018 11:30:00

Дел од  објект во с. Грдовци – Кочани со површина од 262 м2.
Дел од објект во с. Грдовци – Коч...
Цена: 8,833 МКД

Започнува на:
12.03.2018 12:00:00

16958/Р
16958/Р
Цена: 3,229 МКД

Започнува на:
23.02.2018 08:00:00

16958/З
16958/З
Цена: 14,145 МКД

Започнува на:
23.02.2018 08:15:00

16956/Б
16956/Б
Цена: 1,538 МКД

Започнува на:
23.02.2018 08:30:00

16958/Л
16958/Л
Цена: 8,610 МКД

Започнува на:
23.02.2018 08:45:00

16958/Љ
16958/Љ
Цена: 6,888 МКД

Започнува на:
23.02.2018 09:00:00

18667/4
18667/4
Цена: 3,758 МКД

Започнува на:
23.02.2018 09:15:00

18667/6
18667/6
Цена: 3,758 МКД

Започнува на:
23.02.2018 09:30:00

18667/7
18667/7
Цена: 3,530 МКД

Започнува на:
23.02.2018 09:45:00

18667/12
18667/12
Цена: 2,583 МКД

Започнува на:
23.02.2018 10:00:00

18667/13
18667/13
Цена: 3,125 МКД

Започнува на:
23.02.2018 10:15:00

18667/14
18667/14
Цена: 3,125 МКД

Започнува на:
23.02.2018 10:30:00

18667/15
18667/15
Цена: 3,125 МКД

Започнува на:
23.02.2018 10:45:00

18667/3
18667/3
Цена: 3,758 МКД

Започнува на:
23.02.2018 11:00:00

18667/16
18667/16
Цена: 3,126 МКД

Започнува на:
23.02.2018 11:15:00

18667/17
18667/17
Цена: 3,126 МКД

Започнува на:
23.02.2018 11:30:00

Повторна Аукција 16958/Њ
Повторна Аукција 16958/Њ
Цена: 8,765 МКД

Започнува на:
23.02.2018 11:45:00

Деловен објект 1
Деловен објект 1
Цена: 16,584 МКД

Започнува на:
02.03.2018 12:00:00


Огласи [ види ги сите ]