Последно објавени
Недвижна ствар - деловен простор, бр на зграда 1 .намена на  згр В3-6, влез бр.8, кат ПР број 0
Недвижна ствар - деловен простор,...
Цена: 14,355 МКД

Започнува на:
05.07.2021 09:00:00

Недвижна ствар - деловен простор, бр на зграда 1 .намена на  згр В3-6, влез бр.2, кат ПР број 0
Недвижна ствар - деловен простор,...
Цена: 11,523 МКД

Започнува на:
05.07.2021 09:30:00

Недвижна ствар - деловен простор, бр на зграда 1 .намена на  згр В3-6, влез бр.7, кат ПР број 0
Недвижна ствар - деловен простор,...
Цена: 6,426 МКД

Започнува на:
05.07.2021 10:00:00

Недвижна ствар - деловен простор, бр на зграда 1 .намена на  згр В3-6, влез бр.10 и 11
Недвижна ствар - деловен простор,...
Цена: 14,043 МКД

Започнува на:
05.07.2021 10:30:00

Недвижна ствар - деловен простор, бр на зграда 1 .намена на  згр В3-6, влез бр.5, кат ПР број 0
Недвижна ствар - деловен простор,...
Цена: 29,120 МКД

Започнува на:
05.07.2021 11:00:00

ОБЈАВА  Бр. 01/2021 За електронско јавно наддавање, за давање под закуп на деловен простор (ПРВ ПАТ)
ОБЈАВА Бр. 01/2021 За електронско ја...
Цена: 7,753 МКД

Започнува на:
02.07.2021 12:00:00

Дел 1 - ДП1
Дел 1 - ДП1
Цена: 1,437 МКД

Започнува на:
25.06.2021 08:00:00

Дел 2 - ДП 2
Дел 2 - ДП 2
Цена: 1,201 МКД

Започнува на:
25.06.2021 08:15:00

Дел 3 - ДП 3
Дел 3 - ДП 3
Цена: 1,161 МКД

Започнува на:
25.06.2021 08:30:00

Дел 4 - ДП 4
Дел 4 - ДП 4
Цена: 1,218 МКД

Започнува на:
25.06.2021 08:45:00

Дел 5 - ДП 5
Дел 5 - ДП 5
Цена: 1,191 МКД

Започнува на:
25.06.2021 09:00:00

Дел 6 - ДП 6
Дел 6 - ДП 6
Цена: 1,148 МКД

Започнува на:
25.06.2021 09:15:00

Дел 7 - ДП 7
Дел 7 - ДП 7
Цена: 1,161 МКД

Започнува на:
25.06.2021 09:30:00

Дел 8  - ДП 8
Дел 8 - ДП 8
Цена: 1,177 МКД

Започнува на:
25.06.2021 09:45:00

Дел 9 - ДП 9
Дел 9 - ДП 9
Цена: 1,120 МКД

Започнува на:
25.06.2021 10:00:00

Дел 10 - ДП 22
Дел 10 - ДП 22
Цена: 8,529 МКД

Започнува на:
25.06.2021 11:00:00

Дел 11 - ДП 23
Дел 11 - ДП 23
Цена: 2,958 МКД

Започнува на:
25.06.2021 11:15:00

Дел 12 - ДП 24
Дел 12 - ДП 24
Цена: 2,958 МКД

Започнува на:
25.06.2021 11:30:00

Дел 13 - ДП 25
Дел 13 - ДП 25
Цена: 2,958 МКД

Започнува на:
25.06.2021 11:45:00

Дел 14 - ДП 26
Дел 14 - ДП 26
Цена: 2,958 МКД

Започнува на:
25.06.2021 12:00:00

Дел 15 - ДП 28
Дел 15 - ДП 28
Цена: 1,103 МКД

Започнува на:
25.06.2021 12:15:00

Дел 16 - ДП 29
Дел 16 - ДП 29
Цена: 1,103 МКД

Започнува на:
25.06.2021 12:30:00

Дел 17 - ДП 30
Дел 17 - ДП 30
Цена: 3,149 МКД

Започнува на:
25.06.2021 12:45:00

Дел 18 - ДП 31
Дел 18 - ДП 31
Цена: 11,256 МКД

Започнува на:
25.06.2021 13:00:00


Огласи [ види ги сите ]