_ ЗЕЛС Аукции


Последно објавени
Деловен простор во СОУ „Јане Сандански“ во Штип
Деловен простор во СОУ „Јане Сан...
Цена: 94,524 МКД

Започнува на:
05.02.2019 10:00:00

Возило Багер Утоварач LIPKER A900C
Возило Багер Утоварач LIPKER A900C
Цена: 738,000 МКД

Започнува на:
04.02.2019 14:00:00

Моторно возило камион TMV VOLVO BIB 9750
Моторно возило камион TMV VOLVO BIB 9750
Цена: 192,334 МКД

Започнува на:
04.02.2019 13:00:00

Специјален Камион за собирање на смет MERCEDEZ 1317 L/37
Специјален Камион за собирање на...
Цена: 476,785 МКД

Започнува на:
04.02.2019 12:00:00

Автобус ТАМ 170А 11
Автобус ТАМ 170А 11
Цена: 72,250 МКД

Започнува на:
04.02.2019 11:00:00

Автобус ТАМ 190 А11-Т
Автобус ТАМ 190 А11-Т
Цена: 75,390 МКД

Започнува на:
04.02.2019 10:00:00

ОБЈАВА бр.1/2018 општина Росоман
ОБЈАВА бр.1/2018 општина Росоман
Цена: 0 МКД

Заврши на:
15.01.2019 13:01:35


Огласи [ види ги сите ]