Последно објавени
Закуп на недвижна ствар-High rope, во склоп на Спортско адреналински парк - Карпош
Закуп на недвижна ствар-High rope, во ...
Цена: 67,771 МКД

Започнува на:
03.08.2021 12:00:00

Недвижна ствар - зграда на КП 4693 КО Псача
Недвижна ствар - зграда на КП 4693 К...
Цена: 484,989 МКД

Започнува на:
30.07.2021 09:00:00

Движна ствар- патничко моторно возило
...
Цена: 163,839 МКД

Започнува на:
30.07.2021 10:00:00

Деловен објект под закуп
Деловен објект под закуп
Цена: 39,279 МКД

Започнува на:
29.07.2021 10:00:00

Деловен објект под закуп
Деловен објект под закуп
Цена: 67,306 МКД

Започнува на:
29.07.2021 10:30:00


Огласи [ види ги сите ]