_ ЗЕЛС Аукции


Последно објавени
ОБЈАВА бр.3/18 За електронско јавно наддавање за давање под закуп на дел. простор ( Втор оглас)
...
Цена: 3,440 МКД

Започнува на:
31.12.2018 09:00:00

FIAT SCUDO
FIAT SCUDO
Цена: 123,000 МКД

Започнува на:
20.12.2018 14:00:00

AUDI А6
AUDI А6
Цена: 107,625 МКД

Започнува на:
20.12.2018 13:00:00

OPEL ASTRA
OPEL ASTRA
Цена: 98,400 МКД

Започнува на:
20.12.2018 12:00:00

OPEL VEKTRA
OPEL VEKTRA
Цена: 36,900 МКД

Започнува на:
20.12.2018 11:00:00

MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
Цена: 233,700 МКД

Започнува на:
20.12.2018 10:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 13,390 МКД

Започнува на:
19.12.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 5,959 МКД

Започнува на:
19.12.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 3,978 МКД

Започнува на:
19.12.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 7,924 МКД

Започнува на:
19.12.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 10,520 МКД

Започнува на:
19.12.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 26,665 МКД

Започнува на:
19.12.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 21,361 МКД

Започнува на:
19.12.2018 12:00:00

Недвижна ствар: деловен објект
Недвижна ствар: деловен објект
Цена: 3,859 МКД

Започнува на:
19.12.2018 12:00:00

Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 3,009 МКД

Започнува на:
19.12.2018 10:30:00

Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 15,450 МКД

Започнува на:
19.12.2018 09:30:00

Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 10,554 МКД

Започнува на:
19.12.2018 10:00:00


Огласи [ види ги сите ]