УО-дуќанот е поставен на бетонска подлога во низа со други дуќани и има поединечна внатрешна површина од 16,16 м2


Детали за аукцијата:

Давање под закуп на урбана опрема на Градскиот пазар во Штип

Урбана опрема -дуќан со реден број 13 и 14 поставени на бетонска подлога во низа со поединечна внатрешна површина од 16,16 м2


Оглас:
Документи за аукцијата: