38m2


Локација:
Детали за аукцијата:

Објава бр.01/2019

Објава бр.01/2019 за давање на деловни објекти во склоп на Градскиот Пазар во закуп со електронско јавно наддавање (шеста објава) 03-1080/1 од 23.09.2019 год.


Оглас: