ДП4+ДП3 ул. 8ми Септември бр.86 - дел. простор - дуќан на приземје влез (4+3) 
48+23=71 м2


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр. 3/2021

Објава бр. 3/2021 за давање на деловни и административни простории во закуп во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање.


Оглас:
Документи за аукцијата: