Дел 2 ул. 8ми Септември бр. 86 - дел простор - дуќан на приземје влез 7 - 39м2


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр. 3/2021

Објава бр. 3/2021 за давање на деловни и административни простории во закуп во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање.


Оглас:
Документи за аукцијата: