Д14 ул. Цар Самоил- административен деловен простор бр.11 на кат 2 - 17м2


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр. 3/2021

Објава бр. 3/2021 за давање на деловни и административни простории во закуп во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање.


Оглас:
Документи за аукцијата: