Д12 ул. Цар Самоил бр.1 - административен деловен простор бр. 12 на кат 3 - 17м2


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр. 3/2021

Објава бр. 3/2021 за давање на деловни и административни простории во закуп во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање.


Оглас:
Документи за аукцијата: