Движна ствар - патничко моторно возило, производител ШКОДА, тип/модел РАПИД, број на регистарски таблици КР 2503 АВ, број на шасија TMVAH4NH5E4034437, број на мотор 960477, сила на мотор 55 KW, година на производство 2014 година, состојба на возилото оштетено по удес, доказ за сопственост Сообраќајна дозвола МК0269111.

▼ Повеќе

Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Продажба на недвижна и движна ствар, по прв пат

1.Недвижна ствар,објект на КП 4693, КО Псача, право на сопственост Општина Ранковце, дел на посед 1/1, 2.Движна ствар - патничко моторно возило, производител ШКОДА, тип/модел РАПИД, број на регистарски таблици КР 2503 АВ, доказ за сопственост Сообраќајна дозвола МК0269111.


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас:
Документи за аукцијата: