Давање во закуп на недвижна ствар во с Фариш Зграда1 влез1 приземје во површина од 138м2


Локација:
Детали за аукцијата:

Давање во закуп на недвижна ствар - Општина Кавадарци

Давање во закуп на недвижна ствар во с Фариш Зграда 1 Влез 1 Приземје во повгршина од 138 м2


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: