Точка 1.

Објект на КП бр.340, Објект-1, Површина–118 м2,

 Кат- ПР,

Стан- 1, Право–Сопственост


Детали за аукцијата:

Точка 1 од ОБЈАВА број 02/2021 за давање под закуп

Точка 1. Објект на КП бр.340, Објект-1, Површина– 118 м2, Кат- ПР, Стан- 1, Право–Сопственост


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: