Точка 3

Објект на КП бр.340, Објект-1, Површина–38 м2, Кат-ПР, Стан-2, Право–Сопственост;


Детали за аукцијата:

Точка 3 од ОБЈАВА број 02/2021 за давање под закуп

Точка 3 Објект на КП бр.340, Објект-1, Површина–38 м2, Кат-ПР, Стан-2, Право–Сопственост;


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: