_ ЗЕЛС Аукции - Резултати од пребарувањето
sort
издавање под закуп на недвижна ствар – деловен простор сопственост на Општина Карпош
...
Цена: 13,749 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 03.10.2018 10:00:00

издавање под закуп на недвижна ствар – деловен простор сопственост на Општина Карпош, со вкупна површина о...

Деловен простер бр. 7
Деловен простер бр. 7
Цена: 11,641 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 03.10.2018 08:30:00

Површина: 37 м2, кат: приземје

Деловен простер бр. 8
Деловен простер бр. 8
Цена: 10,451 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 03.10.2018 09:00:00

Површина: 33 м2, кат: приземје

Деловен простер бр. 9
Деловен простер бр. 9
Цена: 10,153 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 03.10.2018 09:30:00

Површина: 32 м2, кат: приземје

Деловен простер бр. 10
Деловен простер бр. 10
Цена: 9,260 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 03.10.2018 10:00:00

Површина: 29 м2, кат: приземје 

Деловен простер бр. 11
Деловен простер бр. 11
Цена: 12,453 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 03.10.2018 10:30:00

Површина: 37 м2, кат: приземје