sort
Село Сачево
Село Сачево
Цена: 20,656 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2018 11:00:00

ДП на приземје, м.в. Село, КП број 555, КО Сачево, ИЛ број 571, 197м2

Село Муртино
Село Муртино
Цена: 5,369 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2018 12:00:00

ДП и П на приземје, м.в. Село, КП број 4306, КО Муртино, ИЛ 1804, 90м2

Село Банско
Село Банско
Цена: 58,028 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2018 12:30:00

ДП на приземје, м.в. Село, КП број 3157, КО Банско, ИЛ број 1824, 494 м2.

Село Банско
Село Банско
Цена: 13,274 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2018 13:00:00

ДП на приземје, м.в Село, КП број 3157, КО Банско, ИЛ број 1824, 113м2

Село Банско
Село Банско
Цена: 2,349 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2018 13:30:00

ДП на приземје, м.в. Село, КП број 3157, КО Банско, ИЛ број 1824, 20 м2