sort
Објект во с.Трново  Крива Паланка
Објект во с.Трново Крива Паланка...
Цена: 2,326 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
18.10.2018 11:20:00

Давање под закуп на објект во с.Трново  Крива Паланка 

Објект во с.Огут
Објект во с.Огут
Цена: 14,662 МКД

Понуди: 1

Заврши на:
18.10.2018 11:35:00

Давање под закуп на објект во с.Огут Крива Паланка 

Објект во с.Жидилово
Објект во с.Жидилово
Цена: 4,060 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
18.10.2018 11:50:00

Давање под закуп на објект во с.Жидилово Крива Паланка 

Објект  во Крива Паланка ул.Илинденска
Објект во Крива Паланка ул.Илинд...
Цена: 971 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
18.10.2018 12:05:00

Давање под закуп на недвижна ствар во Крива Палнка ул.Илинденскаб бб