Последно објавени
Зелен пазар деловен простор 28м2 Кавадарци
Зелен пазар деловен простор 28м2 К...
Цена: 2,217,808 МКД

Започнува на:
22.02.2023 12:00:00

Зелен пазар деловен простор 25м2 Кавадарци
Зелен пазар деловен простор 25м2 К...
Цена: 2,058,644 МКД

Започнува на:
22.02.2023 11:00:00

Зелен пазар деловен простор 43м2 Кавадарци
Зелен пазар деловен простор 43м2 К...
Цена: 3,013,630 МКД

Започнува на:
22.02.2023 10:00:00

Ред.бр.1-ЈП Комуналец
Ред.бр.1-ЈП Комуналец
Цена: 96,179 МКД

Започнува на:
06.02.2023 11:00:00

Ред.бр.2-ЈП Комуналец
Ред.бр.2-ЈП Комуналец
Цена: 1,771 МКД

Започнува на:
06.02.2023 12:00:00

Ред.бр.3-ЈП Комуналец
Ред.бр.3-ЈП Комуналец
Цена: 1,473 МКД

Започнува на:
06.02.2023 13:00:00


Огласи [ види ги сите ]