Последно објавени
Објект-продавница во објект на општинска зграда Могила
...
Цена: 9,225 МКД

Започнува на:
12.07.2022 09:00:00

Објект-продавница во центарот на н.м Лознани
Објект-продавница во центарот на...
Цена: 2,400 МКД

Започнува на:
12.07.2022 09:30:00

Деловна просторија за општа медицина+чекалнаво објект на старата општинска зграда Добрушево
Деловна просторија за општа меди...
Цена: 2,000 МКД

Започнува на:
12.07.2022 10:00:00

Деловна просторија за стоматолошка дејност+чекална,  во објект на старата општинска зграда Добрушево
...
Цена: 1,384 МКД

Започнува на:
12.07.2022 10:30:00


Огласи [ види ги сите ]