Последно објавени
ОБЈАВА бр.01/2023 За електронско јавно наддавање За давање под закуп на деловен простор (ПРВ ПАТ)
ОБЈАВА бр.01/2023 За електронско јав...
Цена: 3,395 МКД

Започнува на:
18.12.2023 09:00:00

Деловен простор
Деловен простор
Цена: 24,809 МКД

Започнува на:
18.12.2023 10:00:00

Киоск бр.4
Киоск бр.4
Цена: 5,952 МКД

Започнува на:
11.12.2023 10:00:00

Киоск бр.8
Киоск бр.8
Цена: 5,952 МКД

Започнува на:
11.12.2023 10:30:00

Стари и неисправни возила
Стари и неисправни возила
Цена: 260,007 МКД

Започнува на:
11.12.2023 09:00:00

Останати отпадни арматури, цевки и др. сместено во дворот и во простории- гаражи
Останати отпадни арматури, цевки...
Цена: 61,085 МКД

Започнува на:
11.12.2023 09:30:00

Аукција фудбалско игралиште
Аукција фудбалско игралиште
Цена: 15,400 МКД

Започнува на:
06.12.2023 09:00:00

Аукција спортски терен број 4
Аукција спортски терен број 4
Цена: 18,603 МКД

Започнува на:
06.12.2023 09:30:00

Аукција спортски терен број 5
Аукција спортски терен број 5
Цена: 7,084 МКД

Започнува на:
06.12.2023 10:00:00

Деловен простор во објект на општинска зграда Могила
...
Цена: 15,000 МКД

Започнува на:
04.12.2023 09:00:00

Деловен простор во објект на Општина Могила во с. Ношпал
...
Цена: 6,000 МКД

Започнува на:
04.12.2023 09:30:00

Јавно надавање за продажба на недвижна ствар - деловен простор (87м²)
...
Цена: 9,829,253 МКД

Започнува на:
07.12.2023 09:00:00

Јавно надавање за продажба на недвижна ствар - деловен простор (43м²)
...
Цена: 4,883,231 МКД

Започнува на:
07.12.2023 12:00:00

Табела 1
Табела 1
Цена: 579,700 МКД

Започнува на:
04.12.2023 08:00:00


Огласи [ види ги сите ]