Ул. Македонска Фаланга бб

Градско шеталиште Битола


Детали за аукцијата:

Аукции по објава бр. 01/2023

Давање во закуп на недвижни ствари - киосци (бр.4,8 и 16) на ул. Македонска Фаланга (Градско шеталиште) Битола


Оглас:
Документи за аукцијата: