sort
Деловен простор
Деловен простор
Цена: 24,809 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 18.12.2023 10:00:00

ОБЈАВА бр.01/2023 За електронско јавно наддавање За давање под закуп на деловен простор (ПРВ ПАТ)
ОБЈАВА бр.01/2023 За електронско јав...
Цена: 3,395 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 18.12.2023 09:00:00

...

Киоск бр.4
Киоск бр.4
Цена: 5,952 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 11.12.2023 10:00:00

Објект-киоск бр.4 ул.„Македонска фаланга“бб на Градско шеталиште во Битола

Киоск бр.8
Киоск бр.8
Цена: 5,952 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 11.12.2023 10:30:00

Објект-киоск бр.8 ул.„Македонска фаланга“бб на Градско шеталиште во Битола

Стари и неисправни возила
Стари и неисправни возила
Цена: 260,007 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 11.12.2023 09:00:00

KIA AVELLAZASTAVA JUGO 55 AXAUDI A6LADA 21102Шкода Фелиција LXZASTAVA 101 SKALA 550DAEWOO TICOLADA NIVA TNGLADA NIVA 1600 TNGFAP Цистерна, спец.Zastava YUGOIveco MAGIRUS 8016 ...

Останати отпадни арматури, цевки и др. сместено во дворот и во простории- гаражи
Останати отпадни арматури, цевки...
Цена: 61,085 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 11.12.2023 09:30:00

Просторија 1, два мотори од лесни возила, ладилници и други остатоци од делови, менувачи и сл.Просторија 2, цевк...